WORK IN PROGRESS

KONCEPTUALNA STOPNJA

Idejni koncept

Odoo CMS - a big picture

Informacijski tokovi

Pri načrtovanju informacijskega sistema sledimo informacijskim tokovom ter jih poskušamo upravljati. Vsaka organizacija ima številne informacijske vhode, tako, da je vhodne kanale smiselno tudi kategorizirati poleg tega, da jih identificiramo.

Podatki, ki pritekajo preko informacijskih kanalov, se urejajo na nivoju dokumentov. Naloga informacijskega sistema je integracija informacijskih tokov s procesnimi tokovi.